Política de Privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

GEMMA MARCE GUELL amb NIF. 35117643-R
BERTA MARCE GUELL amb NIF. 33969768-X
D’ara endavant “MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA “

Domicili: MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA – 08614 L’Espunyola (Barcelona)
Adreça de correu electrònic: info@montanyadelpla.com
Telèfon: 607 479 879 (info) – 615 820 630 (reserves)

MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes, informant-lo sobre;

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals que ens proporcioni s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
 • Gestió de la seva reserva/lloguer i gestió de la relació contractual existent per a la correcta gestió per part de MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA, així com per a la tramitació de les seves reserves, arrendaments o altres.
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica;
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari.
 • Utilitzar les seves dades per a contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per a obtenir la seva opinió sobre el servei prestat si procedeix i,
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
 • Les dades de clients, arrendataris i/o de proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la relació establerta, una vegada finalitzada es mantindran durant els terminis de conservació previstos legalment. Les dades relatives a pagaments i facturació es conservaran durant els terminis establerts en la normativa comptable i fiscal (fins a 10 anys).

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment a l’hora de recollir les seves dades o bé en el moment de formalitzar el lloguer de la finca.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la política de protecció de dades de MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA suposa la impossibilitat de subscriure’s,  registrar-se, rebre informació i llogar MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA.

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

 

INFORMACIÓ QUE RECOLLIM

Obtenim mitjançant els formularis de registre, reserva i/o contracte d’arrendament la informació mínima i indispensable. Vostè facilitarà les següents dades: e-mail, nom i cognoms, adreça, DNI o altes dades que siguin necessàries per poder prestar els serveis contractats.

En el cas d’arrendament de la finca MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA, li sol·licitarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i si així es considera informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

 

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de la MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA.

En cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.

 

INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que ha estat autoritzat per aquestes persones per a facilitar les seves dades, i que els ha informat abans de tot el que recull aquesta política de privacitat, especialment de les dades MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA i de com exercir els drets sobre el tractament de les seves dades. MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA no assumeix cap responsabilitat sobre les dades d’aquests tercers que ens proporcioni, sent la seva exclusiva responsabilitat disposar de l’autorització dels titulars i proporcionar-los la informació necessària sobre el tractament de les seves dades.

 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA per a comunicar-se amb clients i altres afectats són el telèfon corporatiu mòbils que consten a la web i el correu electrònic corporatiu.

Si Vostè remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA no duu a terme cap cessió o comunicació de dades fora de la Unió Europea. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar, cancel·lar o anular si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari.

 

EXERCICI DE DRETS

En tot moment, ens podrà remetre una comunicació per escrit al domicili de MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA, o al correu electrònic que figura en la nostra web, per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com la limitació o oposició haurà d’incloure una fotocòpia del seu DNI o un altre document que ens permeti identificar-li

Els drets que pot exercir són els següents:

 1. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com la limitació o oposició al seu tractament.
 2. Dret a realitzar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en agpd.es , si ho considera oportú.
 3. Dret a cursar baixa en els nostres serveis de subscripció si procedeix, enviant un correu electrònic a: info@montanyadelpla.com indicant en la seva sol·licitud: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.
 4. Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades en qualsevol moment sempre que sigui possible. Si bé aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

 

XARXES SOCIALS

L’informem que MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA consideri inapropiats. I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

En tot cas, si Vostè remet informació personal a través de la xarxa social, MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

No obstant això, l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són segures al cent per cent.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA pot alterar la present política de privacitat per a adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que ho revisi periòdicament, així com que es posi en amb nosaltres davant qualsevol mena de dubte o incidència en el correu electrònic: info@montanyadelpla.com o en l’adreça i telèfons de contacte que figuren en la nostra web.

 

LEGISLACIÓ I FUR

Amb caràcter general les relacions entre MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.